Какво трябва да направя за моите свободни скоби?

Свободните скоби могат да се обработват по различни начини в зависимост от ситуацията. Ако вашите скоби са се разхлабили, не е нужно да се притеснявате, защото работата с една свободна скоба е по-лесно, отколкото си мислите.

Как се правят свободни ръце?

Вашите скоби могат да се разхлабят поради редица причини, най-често срещаните са:

Какво трябва да направите, когато скобите ви са свободни

Когато забележите, че една или повече от вашите скоби са се разхлабили, ето какво трябва да направите:

Бързото полагане на грижи за ортодонтска аварийна ситуация , като например разхлабени скоби , ще гарантира, че вашето ортодонтско лечение продължава да е на път.

Рискове от свободни скоби или счупени скоби

Когато вашите скоби се разхлабят, съответните зъби вече не се движат. Ако вашите скоби се разхлабят, може да наложите лечението си отново месеци. След това зъбите ще трябва да "настигнат" другите зъби около нея.

> Източник:

> Сандвич Т. Четири стъпки за закрепване на скоба за скоби. http://www.colgate.com/en/us/oc/oral-health/cosmetic-dentistry/adult-orthodontics/article/four-steps-to-fixing-a-broken-braces-bracket-0914. Публикувано на 1 септември 2014 г.