Какво прави хосписната медицинска сестра?

Хоспийските сестри имат различни отговорности

Хоспийските медицински сестри осигуряват грижи в различни роли. Хоспийската грижа може да се проведе в хосписна институция или в дома на пациента - често и в двата случая. Тя се основава на убеждението, че всеки човек, който е крайно болен или ранен, има право да умре с достойнство и без болка и че семейството на пациента също заслужава състрадателна грижа и подкрепа.

Всеки пациент от хоспис се грижи от екип от професионалисти, които предоставят медицински грижи, болкоуспокояващи и емоционална и духовна подкрепа, съобразени с желанията на пациента. Хоспийските сестри са жизненоважни членове на този екип.

Различните роли на хосписните медицински сестри

Хоспийските медицински сестри включват регистрирани медицински сестри и лицензирани практически медицински сестри. Те имат редица важни отговорности и изпълняват различни роли. По време на хоспис грижи, вие вероятно ще получат грижи от медицински сестри, които изпълняват тези функции.

Източник:

> Хосписна помощ. Национална организация за хосписи и палиативни грижи. https://www.nhpco.org/about-hospice-and-palliative-care/hospice-faqs.