Ендогенно вещество и вашето тяло

"Ендогенна" означава "отглеждане или произход в рамките на даден организъм". Ендогенното вещество следователно е вещество, което произхожда от тялото на жив организъм.

Много хора използват ендогенни, за да означават "вътре в тялото" или "причинени от фактори в тялото". Ендогенните и ендогенни вещества са думи, които се използват сравнително често в медицинския език от клиницистите, но не се използват често от хора извън медицинската област.

Ендогенната е противоположна на екзогенната, което означава, че произлиза извън живите организми.

Примери за ендогенни вещества

Ето няколко примера за ендогенни вещества (всички от които, както можете да кажете по име, произхождат от тялото):

Източници:

Chen YH et al. Ендогенен сероводород при пациенти с ХОББ. Гръден кош. 2005 Nov; 128 (5): 3205-11.

Holden JE et al. Ендогенната опиоидна система и управлението на клиничната болка. Клинични проблеми на AACN. 2005 Jul-Sep; 16 (3): 291-301.

Nijs L et al. Дисфункционална ендогенна аналгезия по време на тренировка при пациенти с хронична болка: да упражнявате или да не упражнявате? Болкоуспокояващ лекар. 2012 юли; 15 (3 Suppl): ES205-13.